Үнийн санал

Draw a line in the sand quick win. My capacity is full. Keep it lean gain alignment we need to future-proof this plan.

Төсөл хөтөлбөрийн вэб /Эхлэх үнэ/

MNT 1,350,000.00

 • Дизайны хувьсан өөрчлөгдөх чадамж
 • Монгол хэлтэй удирдлагын систем
 • Хүссэн үедээ мэдээллээ өөрчлөх шинэчлэх боломж
 • Сошиал холбоосууд
 • Ажиллуулах зөвлөгөө өгөх
 • Баталгаа
 • Бусад

Бүтээгдэхүүний вэб /эхлэх үнэ/

MNT 1,800,000.00

 • Бүрэн кодчлогдсон
 • Хамгаалалт өндөр
 • Бид бүх зөвлөгөөг өгдөг
 • Ажиллуулахад хялбар, ойлгомжтой
 • Гар утас, таблет гээд бүх төхөөрөмж дээр дизайн нь хувирах чадамжтай
 • Булан, цэсний нэрээ өөрсдөө солих боломж
 • Мэдээллээ хүссэн үедээ шинэчлэх сонголттой

Зарын вэб /эхлэх үнэ/

MNT 2,500,000.00

 • Бүрэн кодчлогдсон
 • Респонсив
 • Тусгай админ панел
 • Өндөр хамгаалалт
 • Хэрэглэгчийн бүртгэл хийгдэнэ
 • Зочин зараа өөрөө нэмж, өөрчлөх боломж
 • Сайт ажиллуулах сургалт, зөвлөгөө

Худалдааны вэб /эхлэх үнэ/

MNT 3,500,000.00

 • Бүрэн кодчлогдсон
 • Хамгаалалт өндөр
 • Бараа сагсанд хийх боломжтой
 • Онлайн төлбөр тооцоо
 • Респонсив дизайн
 • Вэб ажиллуулах сургалт
 • Баталгаа
 • 100 хувь монгол хэлт удирдлагын систем
 • Баталгаа

Мэдээллийн портал вэб /эхлэх үнэ/

MNT 3,500,000.00

 • Бүрэн кодчлогдсон
 • Хамгаалалт өндөр
 • Бүх аналиткаа гаргадаг
 • Ажиллуулахад хялбар, ойлгомжтой
 • Респонсив дизайн
 • Удирдлагаасаа хүссэн үедээ мэдээллээ, шинэчилж өөрчлөх боломж
 • Баталгаа
 • Заавар

Байгууллагын вэб /эхлэх үнэ/

MNT 1,800,000.00

 • Бүрэн кодчлогдсон
 • Хамгаалалт өндөр
 • Бид бүх зөвлөгөөг өгдөг
 • Хувирах чадамжтай /респонсив/
 • Сайт мэддэггүй хүн ч ажиллуулах боломжтой
 • Удирдлагаасаа хүссэн үедээ мэдээллээ, шинэчилж өөрчлөх боломж
 • Хайлт оновчлол
 • Бусад

Professional

Төсөл хөтөлбөрийн вэб /Эхлэх үнэ/

1350000/monthly

 • Дизайны хувьсан өөрчлөгдөх чадамж
 • Монгол хэлтэй удирдлагын систем
 • Хүссэн үедээ мэдээллээ өөрчлөх шинэчлэх боломж
 • Сошиал холбоосууд
 • Ажиллуулах зөвлөгөө өгөх
 • Баталгаа
 • Бусад

Professional

Бүтээгдэхүүний вэб /эхлэх үнэ/

1800000/monthly

 • Бүрэн кодчлогдсон
 • Хамгаалалт өндөр
 • Бид бүх зөвлөгөөг өгдөг
 • Ажиллуулахад хялбар, ойлгомжтой
 • Гар утас, таблет гээд бүх төхөөрөмж дээр дизайн нь хувирах чадамжтай
 • Булан, цэсний нэрээ өөрсдөө солих боломж
 • Мэдээллээ хүссэн үедээ шинэчлэх сонголттой

Professional

Зарын вэб /эхлэх үнэ/

2500000/monthly

 • Бүрэн кодчлогдсон
 • Респонсив
 • Тусгай админ панел
 • Өндөр хамгаалалт
 • Хэрэглэгчийн бүртгэл хийгдэнэ
 • Зочин зараа өөрөө нэмж, өөрчлөх боломж
 • Сайт ажиллуулах сургалт, зөвлөгөө

Professional

Худалдааны вэб /эхлэх үнэ/

3500000/monthly

 • Бүрэн кодчлогдсон
 • Хамгаалалт өндөр
 • Бараа сагсанд хийх боломжтой
 • Онлайн төлбөр тооцоо
 • Респонсив дизайн
 • Вэб ажиллуулах сургалт
 • Баталгаа
 • 100 хувь монгол хэлт удирдлагын систем
 • Баталгаа

Professional

Мэдээллийн портал вэб /эхлэх үнэ/

3500000/monthly

 • Бүрэн кодчлогдсон
 • Хамгаалалт өндөр
 • Бүх аналиткаа гаргадаг
 • Ажиллуулахад хялбар, ойлгомжтой
 • Респонсив дизайн
 • Удирдлагаасаа хүссэн үедээ мэдээллээ, шинэчилж өөрчлөх боломж
 • Баталгаа
 • Заавар

Professional

Байгууллагын вэб /эхлэх үнэ/

1800000/monthly

 • Бүрэн кодчлогдсон
 • Хамгаалалт өндөр
 • Бид бүх зөвлөгөөг өгдөг
 • Хувирах чадамжтай /респонсив/
 • Сайт мэддэггүй хүн ч ажиллуулах боломжтой
 • Удирдлагаасаа хүссэн үедээ мэдээллээ, шинэчилж өөрчлөх боломж
 • Хайлт оновчлол
 • Бусад