COCO.MN мэдээллийн портал сайт

  • Бүрэн динамик
  • Респонсив шийдэлтэй
  • Удирдлага нь 100 хувь монгол хэлтэй 
  • Код бичиж хийсэн
  • Сошиал холбоосууд
  • Автоматжуулалт
  • Аюулгүйн хамгаалалт
  • Бусад

Вэб сайт: http://coco.inomadic.mn/